שקיפות האגודה

לנו באגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה העברית (ע"ר 580003952) חשוב לשמור על שקיפות מלאה.
בעמוד זה תוכלו למצוא פרוטוקולים ותיעוד כתוב של כל ההחלטות, הישיבות והדיונים, אישורי התקציב שנערכו והתקבלו בשנים האחרונות.
בכל שאלה, דיווח על מסמך חסר או בעיית שקיפות כזו או אחרת - נבקשכם לפנות אלינו בהקדם

  • את כל
  • ועדות מקצועיות
  • פרוטוקולים
  • ועד מנהל כללי
  • מועצת קמפוסים
  • תקציבים שנתיים
  • ניהול תקין
  • ועד מנהל קמפוסים
  • ועדת כספים
  • פורום מוביל