בחר/י קטגוריה
22/06/22

 זומנתם.ן מטעם קורס מסוים לוועדת משמעת? אנחנו כאן לעזור ולייעץ לכם.

באגודת הסטודנטים והסטודנטיות בעברית יש מערך ייצוג שילווה אתכם.ן לאורך הדרך.

תחילה התהליך מתנהל ברמה הפקולטאית/בית ספרית(יכול להשתנות בין פקולטאות ובתי ספר- יש להיוועץ עם הנציג החוגי):

ראשית ישלח אלייך מייל- ניתן לבחור האם להשיב בכתב מייל או בע"פ בשיח.
       - במידה ובחרת בשיחה- השיחה תתקיים עם סגן הדיקן לענייני הוראה. במעמד השיחה יינתן לא יינתן עונש, אלא רק             תגובה. טרם מדובר בוועדת משמעת, אלא ניסיון להגיע לפתרון מהיר ויעיל.
       - אם בחרת להשיב במייל- לא תתקיים שיחה מקדימה.
בשלב הבא יכולים לקרות אחד מהדברים הבאים:
1. הפקולטה/ בית הספר ישיבו למייל שקיבלו את ההסבר שלך והעניין נסגר.
2. הפקולטה/ בית הספר יבקשו לשמוע עוד פרטים, וישלחו אליכם מייל לשיחת בירור, כחלק מוועדת משמעת.
בשיחה עצמה ינכחו בנוסף אלייך סגן הדיקן לענייני הוראה, ראש תחום הוראה ותלמידים ונציג מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות. בשיחה יכול להינתן עונש ואם לא, סימן שנמצאת זכאי.ת והתהליך נגמר. 

שימו לב- במידה ונקבע עונש עלייך לאשר אותו כדי שהתהליך יגמר. אם העונש לא יאושר, התהליך יעבור לוועדת משמעת אוניברסיטאית.

 ישלח אליך מייל אודות מעבר הטיפול לוועדת המשמעת האוניברסיטאית וכי הינך זכאי.ת לייעוץ מטעם מערך הייצוג של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ופרטי יצירת הקשר עימם.
דברים שיש לשים לב אליהם:

אין חובה בבקשת ייעוץ ממערך הייצוג מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות בעברית, ניתן לשכור שירותי עו"ד באופן פרטי.
שירותי הייעוץ ניתנים לחברי וחברות האגודה. במידה ואינכם חברים.ות ותרצו להיעזר בייצוג מטעם האגודה, יש לשלם דמי אגודה דרך מנהל הסטודנטים ולהעביר אסמכתא לאישור לנציג האגודה הרלוונטי.
במידה וחתמת על עונש אצל הדיקן במעמד הוועדה הפקולטאית/בית ספרית, אם תלונה של חבריך לקורס בגין אותו מקרה תתבטל במעמד הוועדה האוניברסיטאית, הדבר לא תקף אליך.
כשהתלונה מגיעה למזכירות וועדת ההוראה יכולים להיות שני תרחישים:
1. יוחלט שהתלונה מתבטלת בגין ענישה כבדה/קלה מידי.
2. התלונה מתקבלת ואז ישנן שתי אופציות:
     א. הסדר טיעון- בין התובעת האקדמית למייצגים בו מוחלט האם העונש מופחת, ללא דיון. כדי שעבירה תיוחס אליך,               עליך להכיר בעבירה המיוחסת. כל שלב בהסדר ניתן להחליט שברצונך ללכת לדיון. לאחר שנקבע הסדר, נדרש                   אישור של הממונה המשמעת באוניברסיטה עליו. הממונה יכול להחליט שהעונש קל או קשה מידי ולא לקבל אותו.
     ב. דיון- מפגש שאורכו כשעה-שעתיים. ראשית יתבררו העובדות (האם בצעת או לא בצעת את העבירה נטו, ללא                     התייחסות לרקע ונסיבות הפעולה). אם יוחלט שהינך זכאי.ת התהליך יגמר. אם לא, התהליך ימשיך לשלב השני בו             יועלו כל הטיעונים בדבר העבירה.
ישנה אפשרות לערער לוועדת משמעת או לבקש חנינה מהרקטור.