רכז/ת אקדמיה רוח

פורסם בתאריך:
היקף : שליש משרה תאריך אחרון להגשה : 2022-03-20
המשרה הינה 33% משרה ומתבצעת ממשרדי אגודת הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס הר הצופים. שכר מינימום.
חיזוק, חניכה וליווי הוועדים החוגיים והעברת הכשרות לנציגים ונציגות מקומיים מכל חוג, כדי להרחיב את השותפים הפועלים למען הסטודנטים/ות באמצעות הנציגים והנציגות החוגיים.
יצירה, תפעול, שיפור, הנגשה ועדכון של מערך שירותים אקדמיים לכלל הסטודנטים והסטודנטיות
בניית הכוח של האגודה אל מול האוניברסיטה ועבודה מול גורמים אוניברסיטיים.
ייצוג האינטרסים והתאמת שירותים לתארים מתקדמים
הווית הגורם המקצועי ברובד האקדמי - ייעוץ לזכויות אקדמיות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות
הגש/י מועמדות