רכז/ת קהילות ותרבות בתי ספר

פורסם בתאריך:
היקף : שליש משרה תאריך אחרון להגשה : 2022-02-24
הרכז אמון על בניית מרחב סטודנטיאלי קהילתי ומגובש, בהתבססות על קבוצות שייכות ומבנים אורגניים קיימים בחיי הסטודנט/ית. בניית מרחב מכיל לכלל הקהילות הסטודנטיאליות, לטובת חיזוק הקהילה הסטודנטיאלית כולה. כמו כן הרכז אחראי לרכז את תוכנית שנה א' לא לבד בפקולטה לאורך השנה. היקף המשרה הוא 33% משרה, שכר מינימום על פי חוק.
דרישות התפקיד:
קידום יוזמות סטודנטיאליות ומעורבות חברתית בקהילה בה אנו חיים וחיות. הכלה של כלל הקבוצות בקהילה הסטודנטיאלית, מניעת הדרה תוך יצירת מרחב שוויוני.
אחריות על הקשר בין הנציגים הנבחרים בחוגים למחלקות המקצועיות של האגודה תוך עבודה בצמוד עם המחלקה האקדמית והסברה למען מילוי בקשותיהם של החוגים
חיזוק החיבור והזיקה של סטודנטים/ות לקהילות בהן חיים, ועידוד השתייכות לקהילות אחרות.
ליווי שוטף והובלת חונכי תוכנית שנה א' לא לבד לאורך השנה.
ביצוע ראיונות לחונכים ביחד עם מנהל/ת התוכנית, הכשרתם והדרכתם בהתאם לתכנים מובנים.
ניהול תקציב נפרד והקצאתו לחוגים השונים.
בניית תוכנית עבודה שנתית עם יעדי הצלחה מדידים ומעקב עליה‎
קידום אירועי תרבות איכותיים שמטרתם בנייה וחיזוק הקהילה הסטודנטיאלית תוך חניכת נציגי הוועדים ומתן מענה לוגיסטי לכלל פעילויות הוועדים.

הגש/י מועמדות