רכז/ת החברה הערבית

פורסם בתאריך:
תאריך אחרון להגשה : 2021-01-03 היקף : אחר
20% משרה, שכר מינימום.
תאריך סיום העסקה: 30.6.21

הגדרת תפקיד:
רכז/ת החברה הערבית יהיו אמונים על מיפוי צרכים ואתגרים בקרב הסטודנטים והסטודנטיות מהחברה הערבית בכל ארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית, יספקו מענה בנושאים רלוונטיים בשיתוף ועידת האגודה ורמ"ח אוכלוסיות ויהוו גורם מגשר להנגשת הזכויות והמענים הניתנים לאוכלוסייה הערבית ולפעילויות של האגודה.

תיאור התפקיד:
• פיתוח וחיזוק הקשר של האגודה עם הסטודנטים הערבים.
• מחקר ומיפוי הצרכים הייחודיים של הסטודנטים הערבים בארבעת הקמפוסים בדגש על הנגשת המנטליות והרגישות התרבותית.
• קידום פעילות במעונות הסטודנטיאליים.
• סיוע בכתיבת ניירות מדיניות בנושאים רלוונטיים וקידומם.
• פעילות בשת"פ עם כל מחלקות האגודה ומול כל המועצות בקמפוסים.
• איגוד וריכוז כלל האתגרים שיש לאוכלוסייה (אקדמיה, רווחה, תרבות), אשר אינן מקבלות מענה על-ידי דיקנט הסטודנטים.
• הנגשת כלל שירותי האגודה לאוכלוסייה הערבית.
• קשר שוטף עם הגופים המאגדים את האוכלוסייה הערבית כגון התאים הסטודנטיאליים.
• הובלת אירועי תרבות ייחודיים לסטודנטים ערבים, ואירועים שיתרמו לקירוב בין האוכלוסייה הערבית ליהודית.

דרישות התפקיד:
• סטודנט/ית פעיל/ה באוניברסיטה העברית
• סטודנט/ית שמשתייך/ת לאוכלוסייה הערבית.
• שליטה בשפה העברית ו/או האנגלית.
• גמישות בשעות הפעילות ומחויבות למטרות הארגון.
• יכולת בין אישית גבוהה, בדגש על יכולת ליצירת שיח והבנת המנטליות של החברה הערבית.
• אחריות, חריצות, מוטיבציה גבוהה ומחויבות בביצוע התפקיד.
הגש/י מועמדות