מלגות לסטודנטים

פורסם בתאריך: מיקום : הפקולטה לחקלאות
תחום : אגודת הסטודנטים חלקיות : משרה מלאה
גם השנה ברצוננו להעניק מלגות לתלמידים המתנדבים בקהילה או מצטיינים בעזרה לזולת (ללא תמורה).

כל סטודנט שהיה רשום כתלמיד בתכנית מלאה ( לפחות 90% שכ"ל) בשנת הלימודים תשע"ח ועדיין תלמיד לתואר "בוגר" בשנת הלימודים הנוכחית - תשע"ט, רשאי להיות מועמד למלגה זו.

כל סטודנט רשאי להציע את עצמו או להמליץ על סטודנט אחר למלגה.

בכל מקרה, יש לציין בפנייה את מקום ההתנדבות, מהותה, היקפה ולצרף מסמכים התומכים בהמלצה.

ועדה המורכבת מסגל מנהלי וסגל אקדמי תבחר את הזוכים.

את ההצעות יש להגיש במזכירות הוראה ותלמידים (צריף 5 ) עד לתאריך 31.1.2019.

המלגות תחולקנה בטקס הענקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר "בוגר".
הגש מועמדות