ספטמבר 2017

חודש בסימן חדשנות
  • ארכיון דו"ח חודשי

    אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית (ע"ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580003952, בעלת אישור ניהול תקין.

    האגודה מתוקצבת בעיקרה מתשלום דמי רווחה וכן מפעילות כלכלית של חברות הבת שבאחזקתה.

  • אקדמיה

    בשעה טובה נכנסו לכיתת המחשבים החדשה

  • עשינו הסטוריה! לאחר מחאה ארוכה הצלחנו להחזיר את לימודי ההסטוריה המקוריים