מרתון אנטומיה ופיזיולוגיה ב’ לתלמידי סיעוד 91110

לכל המרתונים ההרשמה הסתיימה

ענת מילמן

תקנון המרתונים: https://www.aguda.org.il/maratonim22 מידע כללי על מרתונים: https://www.aguda.org.il/article/341
מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום מקום הערות
1 14.07.22 17:00 21:00 מקוון
2 18.07.22 17:00 21:00 מקוון
3 19.07.22 16:00 20:00 מקוון
4 20.07.22 16:00 20:00 מקוון
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה
ההנאות הקטנות שבין הבחינות
לקריאה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה