יחבל במאה ה-20 לתלמידי יחבל 58106

לכל המרתונים ההרשמה הסתיימה

טל שוורץ

תקנון המרתונים: https://www.aguda.org.il/maratonim22 מידע כללי על מרתונים: https://www.aguda.org.il/article/341
מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום מקום הערות
1 05.06.22 16:00 20:00 3204
2 04.07.22 16:00 20:00 3204
3 08.07.22 09:00 12:00 מקוון
4 10.07.22 16:00 20:00 מקוון
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה
ההנאות הקטנות שבין הבחינות
לקריאה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה