מרתון קורס מתמטיקה למדעים 2 80127

לכל המרתונים ההרשמה הסתיימה

ירון ברומברג

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום מקום הערות
1 14.07.19 15:00 19:00
2 18.07.19 16:00 20:00
3 23.07.19 15:00 19:00
חורשים בפנאן, בשקט ועם הטבות שוות- בכל רחבי העיר!
לקריאה