מרתון חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה (קבוצה ב')

חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה (51102) 3 מפגשים של 4 שעות (12 שעות סה"כ)
לכל המרתונים
10:00 - 21.07.19
18

שיר לרנר

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום מקום הערות
1 21.07.19 15:00 19:00 2203 מפגש 1
2 22.07.19 15:00 19:00 2203 מפגש 2
3 24.07.19 15:00 19:00 2203 מפגש 3
חורשים בפנאן, בשקט ועם הטבות שוות- בכל רחבי העיר!
לקריאה