אליפות הטניס ע"ש סויקה

אליפות הסטודנטים בטניס ע"ש סויקה מגיעה לעברית ואתם יכולים להרויח כסף!

הרשמה במייל sportd@savion.huji.ac.il

הוספה ליומן
חורשים בפנאן, בשקט ועם הטבות שוות- בכל רחבי העיר!
לקריאה