שקיפות וניהול תקין

אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית (ע"ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580003952, בעלת אישור ניהול תקין.

האגודה מתוקצבת בעיקרה מתשלום דמי רווחה וכן מפעילות כלכלית של חברות הבת שבאחזקתה.

 

 

להלן מסמכי רישום העמותה: 

אישור ניהול תקין 2017

אישור ניהול תקין 2016

אישור ניהול תקין 2015

רישום העמותה

דוח שנתי מאוחד 2015

 אישור ניהול תקין 2013

 אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

 תקנון העמותה לשנת תשע"ה 2015

 תקציר ביטוחי העמותה 

  תקנון מאושר רשם העמותות 10.03.16

 דוח שנתי מאוחד 2014 .

הרחבנו את שעות פעילות הספריות בתקופת המבחנים!
לקריאה
הנציגים בונים את לוח המבחנים
לקריאה
לקריאה
מוזמנים לספר לנו את דעתכם על הנושאים שידונו בועידה, ולהשפיע על ההחלטות המתקבלות
לקריאה