הדרכת ספרייה

חשוב שתדעו! תנאי לקבלת התואר!

ברוכים הבאים תלמידי שנה א'!!

הדרכות הספרייה מהוות חלק מחובות התלמיד בשנה א'.

נא אתרו את חוגכם בטבלה, והצטרפו להדרכות בימים ובשעות הנקובים.

נא לפתוח את הגישה שלכם לרשת לפני מועד ההדרכה, או להצטייד בקוד האישי, מפנקס התשלומים.

 
לפרטים נוספים היכנסו לאתר הספריה

 


 

התוכנית לתואר "בוגר" מחייבת את הסטודנט להשתתף בקורס "הכרת משאבי הספרייה", בואו לגלות מה זה דורש מכם.

שנה א':

  • הדרכה בשימוש בקטלוג, התמצאות בספריה, סדרי השאלה ומידע על שירותי הספרייה השונים.

  • הקורס מורכב מתרגול חד פעמי והגשת תרגיל בית.

  • הקורס מתקייםבכיתות המחשב, החל מהשבוע השני ללימודים, לפי חוגים ולפי שם משפחה, בתאריכים קבועים מראש.

  • דף השיבוץ להדרכות מחולק בכנס תלמידי שנה א'. סטודנטים שלא קיבלו את הדף, יוכלו להשיגו  בדלפק ההשאלה ובאתר הספרייה.

  • אישור השתתפות בקורס והגשת התרגיל מהווים תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר.

 

שנה ב' או ג':

  • במסגרת קורס פרוסמינר של כל חוג, ישתתפו הסטודנטים בקורס מקוון: "הכרת משאבי הספרייה". (בחוגים בהם לא קיים פרוסמינר- כלכלה ומלונאות – הסטודנטים ישתתפו גם הם בקורס המקוון, שלא בצמוד לפרוסמינר).

  • בין הנושאים הנלמדים: חיפוש בקטלוגים ובמאגרי מידע, מעקב אחרי ציטוטי מאמרים, הערכה אקדמית של מאמרים, מקורות מידע חופשיים באינטרנט, מקורות מידע מקצועיים ודרכי גישה לטקסט מלא של מאמר.

  • השתתפות בקורס זה וקבלת ציון "עובר" מהווים תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר.

תלמידי שנה ב' שעברו ממוסדות אקדמיים אחרים :

  • חייבים בהגשת תרגיל הבית "הכרת משאבי הספרייה לשנה א'", אך אינם מחויבים להשתתף בקורס.

  • פטורים מהגשת התרגיל סטודנטים שבגיליון הציונים שלהם קיים קורס "הכרת הספרייה" או מקביל לו

 
חורשים בפנאן, בשקט ועם הטבות שוות- בכל רחבי העיר!
לקריאה