פק"ל מבחנים

כל מה שצריך לדעת לקראת תקופת המבחנים - מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א

מועדי בחינות:

בחינות סיום בקורסי בוגר ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב'),שנועד לתת מענה לאילוצים מסיבות אישיות או משיקולים אקדמיים (כגון, סמיכות בחינות). התלמיד רשאי לגשת לשני המועדים ללא קשר לרמת הישגיו בבחינה הקודמת.

 

כאשר נבחן התלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון (כלומר הציון של מועד ב') הוא הקובע.

 

שימו לב: תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד א' ותכנן או ניגש רק למועד ב', יעשה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד אם נכשל במועד ב'.

 

 

רישום למועד ב':

כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה.

 

 

פסילת בחינה:

במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, יגיש המשגיח תלונה לוועדת משמעת (תקנון המשמעת מתפרסם בשנתוני הפקולטות ובאינטרנט). בכל מקרה, משגיח אינו רשאי להפסיק את כתיבת הבחינה ע"י התלמיד.

 

 

השבת הבחינות וערעורים:

ככלל יש לפרסם את הציונים בתוך 9 ימי עבודה – המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה.

 

ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור. שימו לב: לא ממועד פרסום הציון אלא ממועד פרסום מחברות הבחינה!

 

 

זכאות למועד ג':

אירועים המזכים בזכות לגשת למועד ג':

 

שירות מילואים פעיל:

- שירות מילואים פעיל ביום הבחינה

- שירות במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות; או שירות מילואים במשך יותר מ- 9 ימים רצופים או יותר מ- 20 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה התלמיד רשום לקורס, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

 תוספת חדשה שנכנסת לתוקף בתקופת הבחינות הקרובה:

- כשחוזרים ממילואים של 2-3 ימים 24 שעות לפני המבחן

- כשחוזרים ממילואים של 4-6 ימים 48 שעות לפני המבחן

- כשחוזרים ממילואים של 7-9 ימים 72 שעות לפני המבחן                                                                                                                        

 

הורות חדשה:

אירוע מזכה (כמפורט בסעיף 1.12.3) בסמוך ליום הבחינה; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה לתלמיד/ה על פי אותו סעיף; או כשבחינה של בן זוג של יולדת נערכה שלושה שבועות מיום האירוע המזכה, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

 

צום:

בחינה ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי).

 

אבל:

בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.

 

חפיפת בחינות:

כאשר מועד של אחד מקורסי החובה חופפים (פחות מ-24 שעות מתחילת הבחינה) עם קורס חובה אחר כלשהו, ובתנאי שניגש לאחד המועדים בכל אחד מהקורסים ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו. בשפה פשוטה יותר: כאשר יש קורס חובה שמתנגש עם קורס חובה אחר וכאשר התלמיד ניגש לאחד מהמועדים (א' או ב') של הקורסים – הוא יהיה זכאי למועד ג'.

 

התנהלות שלא על פי התקנון:

תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ- 48 שעות לפני המועד הנוסף.

 

אישור מוועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס:

בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

את הבקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לוועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת את הקורס וזאת לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס.החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.

 

בחינות בית:

בחינות בית שמוקצבים להגשתן פחות מ-3 ימי עבודה ייחשבו כבחינות מסכמות בקורס והן ישובצו בלוח הבחינות. עם זאת, בחינות הבית יועברו לבדיקה בעילום שם או תיערכנה באופן אלקטרוני ובתנאי שזהות התלמיד תישאר חסויה בפני הבודק.

חשוב שתדעו שככלל לבחינות בית אין מועד ב'. יש אפשרות לקיים מועד ב' אך הדבר אינו בגדר חובה.

 

עבודת סיום קורס:

המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודש מהמועד האחרון שנקבע להגשת העבודות בקורס או חודש לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

רוצה להגיע לעיר לתקופת המבחנים אבל לא בא לך להתחיל לחפש סאבלט? יש לנו פיתרון - מבצעים מיוחדים לחברי וחברות האגודה!
לקריאה
הנחה שווה לתן-ביס* וגם לאוכל ברחובות, ועוד הטבות שוות!
לקריאה
הנחה שווה לתן-ביס*, קורסים באתר GOOL במחיר מטורף ומשלוח חינם בקנייה מאקדמון! *בכפוף לתנאים
לקריאה
כל מה שצריך לדעת לקראת תקופת המבחנים - מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א
לקריאה