פגישה תחבורה ציבורית - 27.5

סיכום פגישה:  נושאי תחבורה ציבורית, עומסי תנועה ומיקום תחנות אוטובוס בהתייחס לפרויקט רקל"ה בקמפוסים האוניברסיטאיים

סיכום פגישה:  נושאי תחבורה ציבורית, עומסי תנועה ומיקום תחנות אוטובוס בהתייחס לפרויקט רקל"ה בקמפוסים האוניברסיטאיים

 

תאריך: 27.05.19

 

משתתפים:

גיל עמית – לשכת מנכ"ל האוניברסיטה

עפרה אש – מנהל אגף השיווק

עירית חרט – דיקן משנה דיקנט הסטודנטים

יואב אטיאס – מנהל אגף לחירום וביטחון

דרור ועלני – ס. מנהל אגף לחירום וביטחון

עידית קליגר – אגף לבינוי ותשתיות

 

שיר מרדכי – יו"ר אגודת הסטודנטים

אלה העצני  - רכזת רווחה באגודת הסטודנטים

יובל – רכז תחבורה באגודת הסטודנטים

 

מורן יונה – מנהלת תחום תח"צ מחוז ירושלים, משרד התחבורה

אסי אברהמי – מנהל יחידת תח"צ בתכנית אב לתחבורה

אודי הורביץ – יחידת תח"צ בתכנית אב לתחבורה

דוד זוהר – חבר מועצת העיר – מחזיק תיק תחבורה

 

אורן רענן – מנהל פרויקט רקל"ה בקטע ה"צ

עמי בלום – מתכנן תנועה

 

הנושאים שנדונו:

 

 1. הפגישה נקבעה בהמשך לחלופת מכתבים ולשיחות שבאמצעותן הובעו הנושאים החשובים שעל הפרק:

 

 

 1. תכנון מערך התנועה הציבורית כאשר מנהרת האוטובוסים תיסגר לעבודות למשך כשנה וחצי
 2. שיפור מערך התנועה המשמש את התחבורה בכלל ואת התחבורה הציבורית בפרט אל ומן הקמפוסים האוניברסיטאיים בהתחשב בעבודות שמתבצעות בשלושת הקמפוסים.
 3. שיפור שירותיות מערך התחבורה הקיים: עמידה בזמנים, הגדלת נפח נוסעים ותדירות אוטובוסים בשעות השיא, חשיפת נתונים שנאספים על ידי משרד התחבורה והצגתם ....

 

 

 1. בהתייחס לכל אחד מן הנושאים לעיל ניתנה התייחסות נציגי האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים תוך הדגשת המשמעויות הנלוות לכל נושא:

נציגי הסטודנטים הדגישו שמקבלים פניות רבות בנושא שירותיות האוטובוסים : איחורים, צפיפות, עומסי תנועה וכיוב'  -  הדגישו שמקדישים לנושא התחבורה משאבים רבים משום שזהו נושא מהותי וחשוב ונוגע כמעט לכל הסטודנטים

מדגישים כי הקישוריות בין הקמפוסים והעובדה שבשלושת הקמפוסים מתבצעות עבודות גורמת לכך שעיכובים משפיעים על קמפוסים אחרים.

עפרה אש הדגישה שנושא התחבורה הציבורית הפך להיות גורם משפיע בקבלת ההחלטה של סטודנטים פוטנציאליים אם ללמוד באוניברסיטה העברית. הנושא עולה לא מעט גם במהלך הימים הפתוחים שהאוניברסיטה מקיימת – התחבורה הציבורית לאוניברסיטה וממנה נתפסת באור שלילי אצל מועמדים פוטנציאליים.

לאוניברסיטה ולאגודת הסטודנטים יש אינטרס משותף – לקדם מערך תחבורה ציבורית יעיל ומיטבי אל הקמפוסים, ביניהם ומהם.

 

 1. מורן, נציגת משרד התחבורה  ואסי, נציג תכנית אב לתחבורה הגיבו לדברים:

מבחינתם, האינטרס משותף לכל הצדדים: לקדם מערך תחבורה שירותי ויעיל.

סבורים שנוקטים באמצעים העומדים לרשותם כדי לקדם הנושא, יחד עם זאת קיימים אילוצים שמגבילים את העשייה.

 

 

 1. להלן הדרישות שהועלו ע"י נציגי האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים:

 

 

 1. מיקום תחנות אוטובוס לכשהמנהרה תיסגר לעבודות – בהתייחס לעבודות רקל"ה

הערות ודגשים לתכנון חלופה 3 שנבחרה כאלטרנטיבה המיטבית:

 • תחנות העלאה צריכות להיות מקורות
 • הרחבת אזור ההורדה והעלאה עד כמה שניתן
 • יצירת כביש דו-סיטרי בקטע הכביש משער בצלאל למעגל תנועה של המצפור
 • הוספת תחנת העלאה ליד שער הולכי רגל חינוך
 • להשתדל שלא לגרוע מחניות סטודנטים בהיקף

 

 

 1. תחבורה ציבורית – כללי:
 2. יצירת מנגנון לתכנון ואישור שינויים והתאמות גיאומטריות/תחבורתיות אד-הוק  
 3. תכנית אב לתחבורה לא מוסרת מידע באשר לעיכובים ואיחורים של הקווים שמשמשים את הקמפוס – דרישה לקבלת מידע מקיף
 4. צפיפות באוטובוסים – מעבר לשימוש באוטובוס מפרקי בקווים העמוסים ושעות השיא

 

 

 1.  החלטות וסיכומים:
 2. משרד התחבורה ותכנית אב רוצים לשפר את מערך קו 19 אך הדסה מונעת זאת משום שטוענת שהאוטובוסים חוסמים את נתיב האמבולנסים קצה הקו

בשבוע הבא תתקיים פגישה משותפת של נציגי משרד התחבורה עם הדסה  לנושא זה – האוניברסיטה מעוניינת לקבל את המידע על מנת לסייע ולהשפיע

מתחם עין כרם כולל את האוניברסיטה ולכן אין סיבה שהאוניברסיטה לא תהיה

 •  מורן ואסי יידעו את נציגי האוניברסיטה בדבר ההצעות שהועלו, התנגדותה של הדסה וכן על מידע אינפורמטיבי נוסף  -  באחריות אסי ומורן לשלוח חומר ליואב אטיאס
 • מורן עדכנה שיש כוונה לרכוש אוטובוסים חדישים. תהליך הרכש נעצר בשל צו מניעה משפטי הקשור לתהליך המכרזי. הדבר מעכב קבלת אוטובוסים שיש להם פוטנציאל להגדיל מצאי ושפר תנאים.
 •   אגודת הסטודנטים בשיתוך האוניברסיטה יישלחו מכתב בעניין זה כדי לדרוש קידום התהליך
 • משום שעם תחושות קשה להתווכח – סוכם על הצגת נתונים כללית בכל הקשור למדדי השירותיות של הקווים שמשרתים את הקמפוסים האוניברסיטאיים.
 •  תתואם פגישה נוספת לעוד כחודש אשר במהלכה יוצגו נתונים ומדדים של שירותיות הקווים המשרדים את הקמפוסים. מבקשים מאסי או מורן להעביר את הנתונים עוד קודם בדוא"ל ליואב אטיאס. הנתונים ישמשו את שני הצדדים למיקוד השיח לבעיות ולניסיון למנף יחד את החוזקות בקרב הסטודנטים.
 • סוכם: בפגישה הבאה עמי בלום יציג את התכנון המפורט של מערך התנועה והאוטובוסים לתקופה שבה המנהרה תהיה סגורה.
 • נציגי אגודת הסטודנטים דורשים מתכנית אב לתחבורה ליצור מנגנון לתכנון ואישור שינויים והתאמות גיאומטריות/תחבורתיות אד-הוק  

 

מתן עדיפות לטיפול בנושאים הקשורים בקמפוסים האוניברסיטאיים ולמנוע סחבת בהוצאה לפועל של תכנית/ שינוי.

יש הסכמה בין כל הצדדים בכפוף לאילוצים בירוקרטיים שתלויים בגורם שלישי כדוגמת המשטרה ...

 

 1. נושאים נוספים שהועלו:
 2. תחבורה ציבורית בזמן העבודות בקמפוס ספרא תהיה ללא שינוי – מקווים שהסדרי התנועה שיתקיימו בתוך הקמפוס יאפשרו זרימה טובה של תחבורה
 3. עפרה אש מבקשת לקחת בחשבון תחבורה ממזרח העיר לטובת הסטודנטים הערבים שלומדים בקמפוס. מורן יונה מבקשת לקבל נתונים על מקום מגוריהם של הסטודנטים לצורך מיפוי ריכוזים.
 4. לאוניברסיטה קשר שוטף עם מנהלי הפרויקטים של הרכבת הקלה מבוצעים בתוך ובסביבת הקמפוסים האוניברסיטאיים – עושים כל מאמץ להשפיע ולהיטיב את מהלך הביצוע עבור באי הקמפוס בכל ההיבטים. כדאי ליידע את הנציגים (אגף בינוי, ביטחון) בדבר אירועים חריגים כדי שנוכל לסייע בערוצים הפתוחים לנו. בדיוק כפי שבוצע בגיבוש החלופה למערך תנועה עתידי לתקופה שבה תיסגר המנהרה, גיבוש פתרון לגודש בצומת צרציל –יסקי- קציר  וכיוב'.

 

סוכם על ידי עידית קליגר

הוג'יפסט - פסטיבל פתיחת שנה פתיחת שנת לימודים אקדמית מטורפת עם הליין המטורף ביותר!
לקריאה
מייצגים את האוניברסיטה בנבחרות הספורט ומקבלים 2 נ"ז!
לקריאה
מקומות אחרונים בגן הילדים של העברית בקמפוס הר הצופים - מהרו להירשם!
לקריאה