טפסים שימושיים

ים של טפסים! מה עושים איתם? הכנו לכם מדריך קצר וקולע.

טופס 101 -  מכונה גם כרטיס עובד ומשמש את המעביד כראיה וכמסמך עבודה לחישוב המס לעובד.
טופס 116 -  בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה.
טופס 119 -  בקשה לקבלת נקודות זיכוי לתושב ישראל שסיים את לימודיו האקדמאים.

המאגר המלא של טפסי מס הכנסה


טופס 101

טופס 101 מכונה גם כרטיס עובד ומשמש את המעביד כראיה וכמסמך עבודה לחישוב המס לעובד.
עובד (פרט לעובד יומי או עובד זר) מחויב למלא את הטופס בתוך שבוע ימים מהיום שהחל לעבוד או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה, המוקדם מביניהם. כמו כן עליו למלא את הטופס באחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.
* עובד המקבל משכורת בעד עבודה נוספת, חייב לעדכן את אחד המעבידים כי הוא מקבל משכורת נוספת בעבודה של יותר מחמש שעות במקום נוסף או שהוא מקבל קצבה חייבת מס.
* במידה וחל שינוי באחד הפרטים המופיעים בטופס, חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.
לעמוד הטופס

 

טופס 116

בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה.
הטופס מיועד למי שעובד ביותר משתי עבודות.
כיום ניתן לבצע את התאום באינטרנט באתר של מס ההכנסה בכתובת הבאה (בדפדפן אקספלורר בלבד)
לעמוד הטופס
 

טופס 119

בקשה לקבלת נקודות זיכוי לתושב ישראל שסיים את לימודיו האקדמאים.
תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ראשון ואשר סיים את לימודיו בשנת 2007 ואילך, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל מהשנה העוקבת.
משך תקופת הזיכוי– עד שלוש שנים החל מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים.
לעמוד הטופס

רכז/ת מחלקת תרבות!
לקריאה
מתעניינת בעשייה פמיניסטית? זקוקה או זקוק לסיוע לאחר פגיעה מינית? אתה אבא טרי או אמא טרייה ולא בטוח מה זכויותיך? את מרגישה לא בטוחה בקמפוס? נתקלת באפלייה על רקע מגדרי? מחפשת פלטפורמה ליוזמה חדשה? מחלקת שוו"ה כאן בשבילך!
לקריאה
גם לכם מגיעות הטבות!
לקריאה
כואב לכם הראש כבר מכל הבירוקרטיות?!
לקריאה