בנק אקדמי - תקנון הטבות

כדאי להכיר

לפני תחילת השימוש בבנק האקדמי, נבקש שתעברו על כמה נקודות חשובות:

1. יודגש כי ניתן להעלות קבצים רק על ידי המחבר עצמו- כולל מבחנים וסיכומים.

2. קבצים יאושרו בהתאם לשיקול דעתם של רכזי הבנק, לפי הצורך והמאגר הקיים בבנק כך שכל הקודם זוכה. במידה והקובץ מאושר, תקבלו אישור על כך בלשונית האישית שלכם בבנק. במידה והקובץ לא אושר, תוכלו לראות הסבר לכך.

3. שיטת חישוב השוברים משתנה- ניתן לראות הסבר לכך בטבלה:

בקורסים בהם יש מעט קבצים בבנק, "קורסים יתומים", תוכלו לקבל תוספת נקודות על העלאות!

סוג הקובץ

מס' נקודות

מבחן בציון 90 ומעלה

10

מבחן בציון 85 ומעלה

5

בוחן בציון 90 ומעלה

5

טופס מבחן ריק

2

תוספת על "קורס יתום"

3/5

סיכום לקורס של 2 נ"ז

10

סיכום לקורס של 3 נ"ז ומעלה

20

 

 

* 10 נקודות מצטברות לשובר אחד. את השוברים ניתן לממש באופנים הבאים:

הר הצופים

 • קפה ומאפה- ניתן לממש בסניף ויטמין בפקולטת חברה ובסניף בפקולטת רוח ובסניף מוצרלה(כולל קפה קטן ומאפה קטן)
 • הנחה של 10 ש"ח באקדמון- בחנות הנמצאת בפורום ובחנות במסדרון משפטים
 • הנחה של 10 ש"ח על מרתונים של האגודה
 • הנחה של 10 ש"ח על חוברות מבחנים של האגודה

גבעת רם

 • קפה ומאפה- ניתן לממש בסניף Fabiano ו- Fabiola (כולל קפה קטן ומאפה)

 • הנחה של 10 ש"ח באקדמון

 • הנחה של 10 ש"ח על מרתונים של האגודה
 • הנחה של 10 ש"ח להזמנת חוברות מבחנים של האגודה

לשאלות ניתן לפנות לרכזי הבנק בכתובת: [email protected]

 

מימוש השוברים

 1.   השוברים יהיו ניתנים למימוש בבית העסק עד ליום  31.8.21, בכל שעות פעילותו ובכל ימות השבוע (להלן: "תוקף השוברים").
 2.    מימוש השובר יתאפשר על-ידי מסירת קוד שובר מקורי ותקף בצירוף תעודת סטודנט, במעמד חיוב החשבון בבית העסק או בחנות האינטרנטית שלו.
 3.     ניתן יהיה לממש עד ל5 שוברים בכל קנייה, ללא קשר לסכום הקנייה.
 4.  השובר שמומש, יימסר על-ידי בית-העסק לאגודה אחת לחודש בצירוף העתק חשבונית מס (קבלה), ויהווה ראיה למימושו לצורך תשלום התמורה כאמור בהסכם זה.
 5.    ניתן לממש את השובר בסכומו המלא בלבד או להוסיף עליו מכספי הסטודנט, כך שבמידה וסכום השובר/ים יהיה גבוה מסכום העסקה, לא יוחזר עודף כספי לסטודנטים. אך במידה וסכום הקניה יעלה על סכום השוברים יוכל הסטודנט להוסיף עליהם מכספו.
 6.  ניתן יהיה לממש את השוברים בסכום המלא הרשום עליהם גם עבור כל מבצעי החנות, לרבות כל ההנחות שניתנות.
 7.  כמות השוברים שתופק במסגרת הסכם זה תקבע על ידי אגודת הסטודנטים.
ההנאות הקטנות שבין הבחינות
לקריאה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה