נציבות קבילות הסטודנטים

נציבת קבילות הסטודנטים נמצאת כאן בשבילכם!

 

כחלק ממערך האקדמיה, נציבת קבילות הסטודנטים, פרופסור אסתי שהמי, נמצאת כאן כדי לתת מענה נוסף לכל סטודנט/ית אשר להם נעשה עוול, בין אם בהליך לא תקין מבחינת התקנון או תהליך אחר שלדעתכם היה בלתי ראוי. חלק מתפקיד הנציבות הוא לא רק לעזור ולהגיב במקרים אישיים, אלא לבחון הליכים שהינם "בהתאם לתקנון" אך למרות זאת יש בהם פגם. מקרים כאלו מתגלים בעיקר בעקבות בירורים שנערכים לאחר פניות של תלמידים והנציבות משתדלת לנסות לתקן ולשפר אותם.

 

לנציבות הקבילות אין סמכות לשנות החלטות או לכפות שינויים ברמה של פקולטה, חוג או יחידה מנהלית (כספים) – אך אם היא משתכנעת שהדבר חיוני – ביכולתה לערב את הרקטור, שהסמכות היא בידיו. כמו כן, נציבות קבילות הסטודנטים נמצאת בקשר ישיר עם הלשכה המשפטית ונעזרת ביועצת המשפטית על מנת לבחון סוגיות שבהן יש צורך בחוות דעתה.

 

שימו לב! בכל מצב, בשלב ראשון יש לפנות אל הגורם הרלוונטי ביותר למהות התלונה (רכזת אקדמיה, מורה, מזכירת חוג, יו"ר חוג וכו'..) – במידה והעניין לא בא על פתרונו, ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים – או אל הנציבות, בעיקר במקרה בדיעבד, של אירועים שכבר קרו וגרמו נזק או עגמת נפש למתלונן – ושהמענה שניתן לו עד כה אינו מספק.

 

בכדי להגיש קבילה יש לשלוח את הטופס המצורף במייל לכתובת: kvilot@savion.huji.ac.il

 

 

למסמך המלא: https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/kvilot.pdf

 

רכזת למניעה וטיפול בהטרדות מיניות של האגודה כאן בשבילך. הפנייה לאחראית מניעת הטרדות של האגודה אינה מחייבת את המתלוננת לחשוף את זהותה או לנקוט באמצעי משמעת. סתיו: 052-6395233
לקריאה
רוצים לעשות יותר ומעבר לסילבוס השיעור וחומרי הקריאה? חושבים להתנדב במהלך הסמסטר אבל חוששים להתחייב להתנדבות קבועה? מברוק מחפשים אתכם!
לקריאה