אודות

אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות

אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים בפקולטה לחקלאות ופועל למענו ולרווחתו. האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחום האקדמי, יצירת חיי חברה ותרבות עשירים, הנהגה והעלאת תחומים חברתיים לסדר היום הציבורי, קיום קשר עם גורמי חוץ, דאגה לרווחת הסטודנטים, ייצוג הסטודנטים מול גורמים באוניברסיטה ועוד.

לאגודה נבחרים נציגים מחוגי הלימוד השונים המרכיבים את מועצת הסטודנטים, מהם נבחר ועד מנהל ובו יו”ר האגודה. בנוסף פועלים באגודה מספר מחלקות מקצועיות המבצעות בצורה המקצועית ביותר את תפקידי האגודה. אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותכם ולמענכם. אנחנו כאן כדי לפתור עבורכם כל בעיה שתעלה במהלך לימודיכם לתואר, וכמובן כדי להעשיר את חייכם בזמן שהותכם באוניברסיטה.

 

היסטוריה

האגודה שפועלת עשרות שנים כגוף המייצג את הסטודנטים בפקולטה לחקלאות נרשמה בשנת 1983 כעמותה עצמאית. מטרתה היא לפעול למען הסטודנטים ולייצגם מול האוניברסיטה, עיריית רחובות, גופי הממשל וגופים נוספים.

כלל הקמפוסים מיוצגים בגוף העליון של האגודה - ועידת האגודה - שלה נבחרים 44 נציגים מארבעת הקמפוסים אשר בוחרים את הנהלת האגודה ומקבלים את ההחלטות המרכזיות בפעילות האגודה לרבות אישור תקציב האגודה השנתי ויציאה לשביתות.

 

מבנה האגודה

הגופים הנבחרים באגודה:

ועידה כללית - חברי אגודת הסטודנטים בפקולטה בוחרים באופן דמוקרטי, מדי שנה, 5 נציגים מחוגים שונים לכהונה כנציגיהם בוועידת אגודת הסטודנטים. הוועידה, המתפקדת למעשה כמעין "פרלמנט", תפקידה לאשר את התקציב הרוחבי, שינוי התקנון ושינויים אסטרטגיים בפעילות האגודה הכללית. בראש הוועידה עומדת הנשיאות, האחראית על תפקודה וכינוסה בדומה ליו"ר הכנסת וסגניו.

יו"ר האגודה הכללית - יו"ר האגודה הכללית  נבחר\ת על ידי ועידת האגודה לכהונה של שנתיים ואחראי\ת על ניהול האגודה והוצאה לפועל של החלטות הועידה.

הועד המנהל הכללי - הוועד המנהל הכללי של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית מורכב מתשעה חברי ועידה (נציגי הסטודנטים מהפקולטות השונות). תפקיד הוועד המנהל הכללי, שהוא למעשה מעין "רשות מבצעת", הוא להתוות את מדיניות האגודה ופעילותה.

מועצת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות - המועצה מורכבת מהנציגים החוגיים של החוגים השונים בפקולטה, כאשר לכל שנה וחוג יש נציגות במועצה.

יו״ר אגודת הסטודנטים בפקולטה לחלקאות - יו"ר האגודה נבחר\ת מתוך המועצה ועל ידי המועצה לתקופה של שנה ואחראי\ץ על ניהול האגודה והוצאה לפעול של החלטות הועידה.

הועד מנהל בפקולטה לחקלאות - הוועד המנהל של אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות מורכב מחמישה עד לתשעה חברי מועצה (נציגים חוגיים). תפקיד הוועד המנהל הוא התווית מדיניות האגודה ופעילותה.

ועדת הביקורת בפקולטה לחקלאות - ועדת הביקורת של האגודה היא הגוף המבקר הפנימי של האגודה
והוא מונה עד 3 חברים ,מתוכם 2 חברי ועדה ויו"ר על פי בחירת המועצה. בנוסף בועדת הביקורת נמצא רואה חשבון. ועדת הביקורת אמונה על ביקורת האגודה כולל התנהלותה הכספית.

 

הגוף המקצועי

בראש הגוף המקצועי עומד מנכ"ל האגודה שנבחר פעם בשנתיים. גוף זה מורכב מחמש מחלקות ביצועיות ושתי מחלקות מעטפת. פעילות המחלקות השונות מבטיחה את השמירה על זכויות הסטודנטים וכן את טיפוח חיי החברה והתרבות בקמפוס ובעיר.

מחלקות האגודה

פעילות האגודה מתבצעת בפועל באמצעות שבע מחלקות, החולשות על תחומים שונים הנוגעים לסטודנטים ולאגודה.

מחלקת אקדמיה – מסייעת לסטודנטים בתחום האקדמי ומספקת בנק סיכומים, ספריית סיכומונה, לוח מורים פרטיים, ותמיכה שוטפת באמצעות דף הפייסבוק ובאמצעות ייצוג האינטרסים הסטודנטיאליים אל מול רשויות האוניברסיטה.

מחלקת מרתונים וחוגים - אחראית על מערך המרתונים והמורים הפרטיים באגודה. מחלת אקדמיה תקים מרתונים על פי ביקוש הסטודנטים ותפקח על מחירי המורים הפרטיים.

מחלקת חברה ורווחה – מעניקה לסטודנטים שירותי רווחה בתחום הדיור, התחבורה, הקריירה, הביורוקרטיה והצרכנות בקמפוס ומחוצה לו. בנוסף לכך, המחלקה עוסקת בעירוב סטודנטים בפעילויות חברתיות, מקדמת מודעות סביבתית בקמפוס.

מחלקת תרבות – עוסקת בהפקת אירועים בקמפוס וברחבי העיר. בין השאר ירידים, ציון חגים, טקסים, הופעות, סרטים, מסיבות, סיורים, יום הסטודנט ועוד.

מחלקת הסברה – אחראית לפרסום ושיווק אירועי ושירותי האגודה בקרב הסטודנטים. בנוסף לפרסומים במדיה המודפסת, מתפעלת המחלקה את אתר אגודת הסטודנטים, את עמודי הפייסבוק ואת המייל השבועי של האגודה.

מחלקת מחשוב ואינטרנט - אחראית על תחוזקת אתרי האינטרנט של האגודה והמייל השבועי של אגודת הסטודנטים.

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול – מספקת שירותים לוגיסטיים לשאר מחלקות האגודה ומתפעלת את אירועי האגודה בקמפוס ומחוצה לו.

מבצעים לתקופת המבחנים, רק לסטודנטים בפקולטה
לקריאה
בואו לבחור את הגב שלכם ושלכן בקמפוס!
לקריאה
מבט מקרוב על החודש הכי צבעוני בשנה
לקריאה
לקריאה